Email:admin@vietsolution.vn Hotline: 096 661 8 166 (Mr.Hoàng Việt)
Giải pháp Việt - cho người Việt Nam
hình ảnh miwa.vn

Online services solutions - chúng tôi không chỉ đơn giản là thiết kế web

  • Thực hiện proposal các chiến dịch truyền thông, quảng cáo;
  • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện quảng bá hình ảnh của công ty hoặc sản phẩm cho khách hàng.
  • Duy trì và xây dựng các mối quan hệ với giới truyền thông.
  • Khảo sát và nghiên cứu thị trường, phân tích thông tin, đưa ra các cơ hội/chiến lược phát triển cho sản phẩm.
  • Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược Marketing 360 cho từng giai đoạn phát triển của công ty.
  • Quản lý giám sát các hình thức quảng cáo
  • Thu nhập thông tin phản hồi từ khách hàng

Bản quyền thuộc Việt Solution Vietnam © 2006 vietsolution.vn