Email:admin@vietsolution.vn Hotline: 096 661 8 166 (Mr.Hoàng Việt)
Giải pháp Việt - cho người Việt Nam
hình ảnh miwa.vn

Tư vấn, giám sát, triển khai hệ thống CNTT

Việc giám sát thi công dự án ứng dụng CNTT bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.
2. Thực hiện thường xuyên trong quá trình thi công.
3. Tuân thủ hợp đồng, thiết kế đã duyệt.
4. Đáp ứng giải pháp được đề ra.
5. Trung thực, khách quan, minh bạch, không vụ lợi
Bản quyền thuộc Việt Solution Vietnam © 2006 vietsolution.vn